CHEMIA DLA URODY I ZDROWIA CHEMISTRY FOR BEAUTY AND HEALTH

sympozjum.jpg

uroda3.jpg

https://beauty-torun.umk.pl

Szanowni Państwo,

      Katedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków, Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu serdecznie zaprasza Państwa do uczestnictwa w I Konferencji Naukowej pt. Chemia dla urody i zdrowia, która odbędzie się w dniach 8-10 czerwca 2017 roku, w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa, w Toruniu, ul. Gagarina 37a.

Zdrowie i uroda to bezcenne dary, w pielęgnowaniu których chemia i nauki jej pokrewne odgrywają bardzo dużą rolę. Dlatego też, I Konferencja Naukowa Chemia dla urody i zdrowia koncentrować się będzie na następującej tematyce:

  • Biomateriały,
  • Chemia kosmetyczna,
  • Chemia farmaceutyczna,
  • Chemia gospodarcza,
  • Chemia żywności,
  • Chemia praktyczna.

Dla naszych najmłodszych uczestników przewidujemy Sesję Młodych.

Program konferencji będzie obejmować:

  • referaty plenarne (40 min.) i sekcyjne (25 min.),
  • komunikaty ustne (15 min.),
  • sesję plakatową.

                                       

                          Serdecznie zapraszam   w imieniu   Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

                                                                                                                Prof. dr hab. Alina Sionkowska
 

 

Konferencja w Toruniu